Cách phân biệt mực ống và mực ghim

Mực ống ngon and đắt than mực ghim rất nhiều, but they lại much like nhau. Ngay cả người dân xứ biển are dễ bị nhan are mutually if not know or không bắt gặp hai loại mực this cùng lúc. Bài viết this will help you dễ dàng phân biệt been hai loại this mực, qua That thêm kinh nhiệm khi mua mực.

Cách phân biệt mực ống and mực ghim
Cách phân biệt mực ống and mực ghim

Cách phân biệt mực ống and mực ghim

Các bạ possible nhận biết mực ghim and mực ống by a sốđiểm sau:

mực Đuôi:

Đuôi mực ghim much dài and nhọn. Dân xứ biển cho that it like hình chiếc ghim but they hay used to đan lưới.

Tai mực:

Tai mực ống dài , VA has thước bằng ⅔ length of thân mực ống

Tai mực ghim nhỏ, ngắn. Kích thước tai mực ghim chi bằng from ⅓ to ½ chiều dài thân mực

Đầu mực, and râu mực:

Đầu mực ống dày thịt, and râu of mực ống are much dài even have phơi 1 nắng but are nhìn thấy rõ much

Đầu mực ghim mỏng thịt, râu mực ghim ngắn. Đặc biệt on phơi, though chưa đạt đủ one nắng are dễ recognize characteristics this.

Độ dày of thịt mực:

Dễ nhận biết after phơi nắng one. Do mực ống have thân mập tròn, đầy Đan than be on phơi xong thịt mực còn dày. While mực ghim làm thịt much mỏng be phơi xong would thấy thân ốm, mỏng. If cầm their trên tay, chung ta can be cảm receive độ dày mỏng of thịt mực.

Giá thành of hai loại mực this chênh lệch nhau many. Làm which to mua mực one nắng no bị lừa, you must phân biệt được đâu is mực ống, đâu is mực ghim or mua mực one nắng tại nơi may uy tín, the nhà hàng hải sản lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *